FANDOM


Thủ tục hành chính của người đi làm việc tại Nhật đối với xuất nhập cảnh:

  • Thông báo thông tin công ty, địa điểm làm việc thay đổi
  • THông báo nghỉ việc
  • THông báo công ty mới, công việc mới.

Các thông báo bắt buộc phải hoàn thành trong vòng 14 ngày.

Thực hiện online tại:

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

Nếu không làm online thì cần điền đơn và gửi bưu điện hoặc đến trực tiếp văn phòng của Cục xuất nhập cảnh:

http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/shyorui/18.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên