FANDOM


Nếu có điều gì bạn chưa biết về Nhật, tỉ dụ như đi in tài liệu / photo như thế nào? Đăng ký điện thoại, ăn ở đâu ngon & bổ & rẻ :D vui chơi ở đâu.... Những điều này có thể tra cứu tại 2 trang blog khá chi tiết về đời sống của Nhật (bằng tiếng Anh) Có những điều khác với tưởng tượng của chúng ta nên dù biết sơ sơ rồi bạn cũng có thể đọc thêm để biết nhiều hơn. Hai trang đó là:

survivingnjapan http://www.survivingnjapan.com

accessj http://www.accessj.com Riêng về đi chơi có thể xem tại đây: japan guide http://www.japan-guide.com

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên