FANDOM


Đăng ký xe máy

Loại xe máy có lượng khí thải trên 125cc thì tiến hành thủ tục đăng ký với chi cục vận tải (văn phòng đăng ký kiểm xe) của khu vực rồi cần phải nhận biển số xe. Loại xe máy dưới 125cc thì cần báo cáo với phòng hành chính của thành phố, phường xã, nơi bạn đang sống.

Đăng ký phòng trộm xe đạp

Đối với xe đạp có chế độ đăng ký phòng trộm cắp bắt buộc. Hầu hết các trường hợp đều làm thủ tục ở tiệm mua xe, kể cả bạn có mua ở tiệm đó hay mua online. Chú ý sẽ có một tờ giấy đăng ký, bạn cần đem giấy này đến cửa hàng để họ làm thủ tục cho mình.

Đậu xe

Tập tin:03-1.jpg

Khu vực cấm để xe

Những khu vực cấm để xe đã được chỉ định sẵn như trước cửa ga,... thì không được để xe đạp hay xe máy thành hàng. Nếu đỗ xe đạp hay xe máy ở những nơi đó thì sẽ bị thu giữ cưỡng chế và bị di chuyển vào khu vực bảo quản riêng.

Hoàn trả xe đạp bị tịch thu

Để lấy lại xe đạp đã bị tịch thu cần mang theo chìa khóa xe và giấy tờ chứng minh nhân thân như thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều hay bằng lái xe. Khi đã bị tịch thu thì có trường hợp nếu không trả tiền bảo quản và tiền phí di chuyển thì sẽ không được trả lại xe. Trường hợp đó thì sẽ bị yêu cầu trả tiền lệ phí cần cho việc thu giữ và bảo quản.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE)