FANDOMTham khảo: Bộ giáo dục (Sách hướng dẫn học tập, tháng 4 năm 2005)


  • Trường chuyên tu chia làm 3 loại : Khóa cao đẳng (dành cho người đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở), khóa chuyên môn (dành cho người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, đại học/ đại học ngắn hạn), khóa tổng quát( không qui định để vào. Trường chuyên tu có khóa cao đẳng được gọi là trường chuyên tu cao đẳng, trường chuyên tu có khóa chuyên môn được gọi là trường chuyên môn.


  • Trường tổng hợp thì có trường luyện thi, trường bảo trì xe hơi, trường quốc tế…


[Tham khảo] Chi phí học tập 1 năm cho mỗi 1 người học mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học

【Phí giáo dục ( học phí, quĩ lớp, đi lại, đồng phục …), phí ăn trưa trong trường, phí hoạt động ngoài trường】


(đơn vị: yên)

Phân cấp Mẫu giáo Trường tiểu học Phổ thông cơ sở Phổ thông trung học
Công lập Tư lập Công lập Tư lập Công lập Tư lập Công lập Tư lập
Chi phí giáo dục 129,581 358,313 54,929 835,202 131,501 990,398 237,669 685,075
Phí ăn trưa trong trường 18,834 28,078 42,227 46,052 35,448 9,429 ・・・ ・・・
Phí hoạt động ngoài trường 83,505 151,127 206,937 584,069 292,562 278,863 155,795 237,641
Tổng chi phí học tập 231,920 537,518 304,093 1,465,323 459,511 1,278,690 393,464 922,716


Nguồn: Điều tra về tiền học, niên khóa 2010(Bộ giáo dục)