FANDOM


Hãy copy đoạn dưới đây và paste vào bài viết mới tạo.

{{Infobox_school
|image         = <- Logo của trường, nếu không có thì dùng ảnh của trường
|Tên          = <- Tên chính thức tiếng Nhật và tiếng Anh
|Tên tắt        = <- Tên gọi tắt của trường (Todai, Tokodai, Meidai...)
|Địa điểm       = <- Thành phố, Tỉnh
|Phân loại       = <- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia
|Thành lập       = 
|Số sinh viên     = 
|Số sinh viên Việt Nam = 
|Website = }}

==Giới thiệu==
===Tổng quát===
===Các ngành đào tạo===

==Điều kiện học tập==

==Điều kiện sinh hoạt==
===Thuận lợi===
===Khó khăn===

==Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường==

==Thủ tục đăng ký==
===Các giấy tờ cần thiết===
===Các bước đăng ký===

==Học Bổng==

==Hình ảnh==

[[Category:Trường đại học]]
[[Category:______________]] <- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia
[[Category:Trường ở _____]] <- Điền tên tỉnh (Trường ở Tokyo, Trường ở Saitama...)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên