FANDOM


Giới thiệu chung

Một kế hoạch nghiên cứu tốt sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đỗ vào cao học tại Nhật. Bản kế hoạch nghiên cứu không chỉ thể hiện kiến thức của bạn trong lĩnh vực chuyên môn, những nghiên cứu bạn thực hiện khi vào trường, mà còn là cơ sở cho những câu hỏi được đặt ra trong kỳ thi phỏng vấn.

Các bước để viết kế hoạch nghiên cứu

 1. Nắm rõ nội dung nghiên cứu của thầy hướng dẫn hoặc phòng nghiên cứu bạn muốn vào. Bạn nên tìm hiểu xem nghiên cứu của bạn có phù hợp liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của thầy hướng dẫn, phòng nghiên cứu bạn muốn vào hay không. Trước đó, thầy hướng dẫn hoặc phòng nghiên cứu bạn muốn vào đã có các nghiên cứu về vấn đề đó chưa. Liệu giáo sư bạn chọn có khả năng hướng dẫn bạn nghiên cứu sau khi vào trường hay không.
 2. Điều chỉnh lại nội dung nghiên cứu. Bạn nên điều chỉnh sao cho nội dung nghiên cứu của mình phù hợp với thời gian học tại trường (có thể hoàn thành trong thời gian học), kinh phí nghiên cứu, cơ sở vật chất của phòng nghiên cứu v.v.
 3. Viết dàn ý của bản kế hoạch nghiên cứu. Bạn nên viết dàn ý cho những ý chính của bản kế hoạch nghiên cứu, sắp xếp lại ý chính cho hợp lý, logic.
 4. Viết nội dung cho kế hoạch nghiên cứu. Bạn triển khai nội dung cho từng ý chính trong kế hoạch nghiên cứu, sắp xếp nội dung sao cho logic, hợp lý.
 5. Chỉnh lại cách viết. Chỉnh lại các câu sao cho hợp lý dễ hiểu, không vượt quá giới hạn chữ cho phép. Bạn nên nhờ người khác xem và đánh giá kế hoạch nghiên cứu cho mình. Nhờ vậy bạn có thể phát hiện ra những lỗi sai hoặc những điểm không hợp lý.

Cách viết kế hoạch nghiên cứu

Một bản kế hoạch nghiên cứu thường có những nội dung sau đây

 • Tên đề tài nghiên cứu
Tình trạng nghiên cứu của đề tài: phần này bạn nên liệt kê những nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài nghiên cứu của bạn của các học giả khác. Nếu được bạn có thể nêu lên nhưng vấn đề còn chưa được nghiên cứu giải quyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu của bạn.
 • Nội dung nghiên cứu
Phần này bạn có thể nêu lên những vấn đề bạn muốn giải quyết, nghiên cứu trong đề tài của mình. Nếu trong đề tài nghiên cứu, bạn muốn nghiên cứu nhiều vấn đề thì nên viết các vấn đề đó một cách rõ ràng và nêu lên quan hệ giữa các vấn đề.
 • Mục đích nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Dự đoán kết quả nghiên cứu
 • Ý nghĩa của nghiên cứu
Bạn có thể nêu ý nghĩa của nghiên cứu đối với xã hội, ứng dụng của nghiên cứu đối với xã hội và lĩnh vực học thuật liên quan.
 • Tài liệu bạn đã tham khảo
Bạn liệt kê những tài liệu bạn đã tham khảo để viêt được bản kế hoạch nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

 1. Cách viết kế hoạch nghiên cứu, オンライン進学資料館.