FANDOM


Giới thiệu chung

Mỗi tháng bạn sẽ tốn khoảng 3000 - 7000 yên cho internet.

Phân loại

Mạng có dây

Mạng không dây

Wimax

Các hãng cung cấp dịch vụ

Cách đăng ký lắp đặt

Tham khảo thêm: http://bbapply.com http://www.survivingnjapan.com/2012/06/internet-in-japan-broadband-high-speed.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên