FANDOM


Khi xảy ra hỏa hoạn

Khi xảy ra hỏa hoạn, phải hét to “火事だー” (kajida) để thông báo cho những người ở gần biết. Trường hợp ngọn lửa có thể di chuyển được ở trên trần nhà, tự bản thân không thể dập tắt được thì ngay lập tức gọi điện thoại tới số 119 để thông báo cho đội cứa hỏa.

Giấy chứng nhận bị hỏa hoạn

Khi tài sản, nhà cửa bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn, để đòi hỏi tiền bồi thường từ bảo hiểm hỏa hoạn, làm thủ tục để miễn, giảm thuế thì cần thiết phải có giấy chứng nhận hỏa hoạn. Nhân viên cứu hỏa không trực tiếp xác nhận, điều tra hiện trường thì sẽ không cấp, phát hành giấy chứng nhận cứu hỏa. Trước khi làm các thủ tục, bạn phải liên hệ, trình bày rõ ràng với các đội cứu hỏa.

Tài liệu tham khảo

  1. Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng, Council of Local Authorities for International Relations (CLARE).