FANDOM


Học bổng du học trao đổi PLUS AGU VIETNAM (PLUS AGU Vietnam Scholarship) là học bổng do công ty văn phòng phẩm PLUS Việt Nam tài trợ, ký kết cùng Viện đại học Aoyama tại Tokyo (Aoyama Gakuin University – AGU) nhằm giúp cho sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học hỏi giao lưu tại Nhật Bản.

Chương trình học bổng PLUS AGU được thực hiện theo chương trình trao đổi du học sinh giữa Viện đại học Aoyama và Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian du học trao đổi là nửa năm (học kỳ 2) với số tiền học bổng là 750.000 JPY/sinh viên. Từ tháng 9/2013 chương trình đã lần đầu đưa 2 bạn sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đến học tại Viện Đại học Aoyama. Từ năm 2014 chương trình sẽ có tổng giá trị học bổng lên đến 4.500.000 JPY và dự kiến mở rộng tuyển sinh từ cả các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu tham khảo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên