FANDOM


I. Tạo trang mới

 • Click vào nút Contribute (Đóng góp) ở phía trên bên phải rồi chọn Add a page (Tạo trang).
 • Đặt tên page là tên trường bạn đang học hoặc đã tốt nghiệp rồi click OK. Lưu ý đặt tên tiếng việt, VD: Đại học Nhật Bản.
 • Sau khi ấn OK, bạn có thể soạn thảo vản bản như văn bản Word bình thường.

II. Gán category

Category/Thể loại là gì?

Category (Thể loại) được sử dụng để dễ dàng phân loại, quản lý và tìm kiếm các bài viết. Tên của Category được hiển thị phía dưới cùng mỗi bài viết (xem Đại học Công Nghệ Nhật Bản). Khi click vào một Category bất kỳ, user có thể xem được danh sách các bài viết thuộc Category đó.

 1. Mỗi bài viết phải thuộc ít nhất một Category.
 2. Mỗi bài viết có thể thuộc nhiều Category khác nhau.
 3. Một Category có thể thuộc một Catagory khác. VD: Category về Trường tư thụcTrường công lập cùng nằm trong một Catagory lớn hơn là Trường đại học. Danh sách tất cả các Category và Category con có thể xem tại Category:Browse.

Cách gán Category/Thể loại

 • Gán Category (Thể loại) cho bài viết:
  • Nếu trường bạn là trường đại học hãy viết [[Category:trường đại học]], nếu là trường tiếng hãy viết [[Category:trường tiếng]]
  • Nếu trường bạn là trường tư hãy viết [[Category:trường tư thục]] vào phần nội dung, nếu là trường công, hãy viết [[Category:trường công lập]], nếu là trường tiếng hãy viết
  • Nếu trường bạn ở Tokyo hãy viết [[Category:trường ở Tokyo]], ở Yokohama thì viết [[Category:trường ở Yokohama]], etc.
BT1A

Sau khi đã điền xong các Category. Lưu ý, "Thể loại" và "Category" đều có thể được dùng như nhau.

 • Click vào nút Publish (Lưu trang) ở phía trên bên phải để lưu lại trang hoặc nút Preview (Xem trước) để xem thử trước khi lưu.

Trang sẽ trông như thế này sau khi ấn Publish

BT1B