FANDOM


Nếu bạn là công chức nhà nước, bạn phải làm thủ tục gia hạn với các bước sau: 1. Xin công văn đồng ý của cơ sở đào tạo (giáo sư hướng dẫn, trường đại học) 2. Làm đơn xin gia hạn, trình bày rõ lý do, thời gian gia hạn và điều kiện về tài chính (học phí, học bổng trong thời gian gia hạn). 3. Công văn xác nhận cấp tiếp học bổng hay cấp học bổng mới (nếu có). 4. Gửi đơn kèm các công văn ở 2 và 3 nói trên để xin xác nhận và ý kiến đề nghị của Đại sứ quán. 5. Gửi hồ sơ về xin quyết định chấp thuận của cơ quan chủ quản ở Việt Nam. Về phía Việt Nam, bạn phải qua các bước sau: 1. Xin quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan trực tiếp quản lý (ví dụ: trường đại học, bệnh viện, công ty…) 2. Xin quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan chủ quản cấp Bộ hay tương đương (ví dụ Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế…)

Hồ sơ nộp cho các cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt bởi đơn vị dịch thuật được công nhận về pháp lý (thường người nhà sẽ đi làm việc này). Bộ hồ sơ nộp cho cơ quan trực tiếp quản lý để xin gia hạn gồm: 1. Đơn xin gia hạn có ý kiến của Đại sứ quán (bước 4 ở trên) 2. Công văn đồng ý của cơ sở đào tạo (đã dịch) 3. Công văn về việc cấp học bổng (đã dịch) 4. Bản kết quả học tập, nghiên cứu (đã dịch) 5. Bản quyết định cử đi học trước đây Sau khi nhận được quyết định của cơ quan chủ quản, bạn gửi một bản để báo cáo lên Đại sứ quán.