FANDOM


Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Nhật Bản, được phân loại theo từng khu vực và tỉnh.

Khu vực Hokkaido

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Hokkaido 北海道大学 Quốc gia http://www.oia.hokudai.ac.jp

Khu vực Tōhoku

Khu vực Kantō

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Meikai 明海大学 Tư thục http://www.meikai.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Quốc gia Yokohama 横浜国立大学 Quốc gia

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Bunkyo 文教大学 Tư thục http://www.bunkyo.ac.jp
Đại học Công Nghệ Nhật Bản 日本工業大学 Tư thục http://www.nit.ac.jp
Đại học Quốc Tế Tokyo 東京国際大学 Tư thục http://www.tiu.ac.jp/
Đại học Seibu Bunri 西武文理大学 Tư thục

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Công Nghệ Tokyo 東京工業大学 Công lập http://www.titech.ac.jp
Đại học Nông Nghiệp Tokyo 東京農業大学 Tư thục http://www.nodai.ac.jp
Đại học Sophia 上智大学 Tư thục http://www.sophia.ac.jp
Đại học Tokyo 東京大学 Quốc gia http://www.u-tokyo.ac.jp
Đại học Takushoku 慶應義塾大学 Tư thục http://www.takushoku-u.ac.jp
Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) 政策研究大学院大学 Quốc gia http://www.grips.ac.jp

Khu vực Chūbu

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website

Khu vực Kansai

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ashiya 芦屋大学 Tư thục http://www.ashiya-u.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kyorin 杏林大学 Tư thục http://www.kyorin-u.ac.jp
Đại học Kyoto Gakuen 京都学園大学 Tư thục http://www.kyotogakuen.ac.jp
Đại học Nữ Kyoto 京都女子大学 Tư thục http://www.kyoto-wu.ac.jp

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Kansai 関西大学 Tư thục http://www.nyusi.kansai-u.ac.jp
Đại học Osaka 大阪大学 Quốc gia http://www.osaka-u.ac.jp/ja/

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Mỹ thuật Seian 成安造形私立大学 Tư thục http://www.seian.ac.jp
Đại học Shiga 滋賀大学 Quốc gia http://www.shiga-u.ac.jp
Đại học tỉnh Shiga 滋賀県立大学 Công lập http://www.usp.ac.jp

Khu vực Chūgoku

Khu vực Shikoku

[edit]
Tên tiếng Việt Tên tiếng Nhật Phân loại Website
Đại học Ehime 愛媛大学 Quốc gia http://www.ehime-u.ac.jp

Khu vực Kyushu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên