FANDOM


Giới thiệu chung

Thông thường được gọi là bảo hiểm tai nạn lao động, toàn bộ phí bảo hiểm sẽ do người thuê chi trả. Nhân viên làm việc bán thời gian, nhân viên làm việc theo thời vụ, người nước ngoài sở hữu tư cách lưu trú đang làm việc ở công ty đều được áp dụng loại bảo hiểm này. Trong khi làm việc nếu mà bị thương tật hoặc bệnh hoạn hay trường hợp trên đường đi làm gặp tai nạn nếu được công nhận thì sẽ là đối tượng của bảo hiểm tai nạn và sẽ nhận được các loại bồi thường.

Tuy nhiên bảo hiểm tai nạn chỉ được bồi thường khi người lao động hoặc người thuê thỉnh cầu ở Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động. Nếu như bạn cho rằng đó là tai nạn lao động thì hãy thông báo đến Sở thanh tra tiên chuẩn lao động gần nhất.

●Chi trả bồi thường trị liệu. Người lao động khi làm việc, hoặc khi trên đường đến chỗ làm việc mà gặp tai nạn hoặc bệnh tật thì sẽ được chi trả các khoản phí cần thiết cho việc trị liệu và an dưỡng.

  • Để nhận được chi trả bồi thường trị liệu thì nên đến bệnh viện nơi được chỉ định thụ lý bảo hiểm tai nạn. Ở bệnh viện đó nếu nộp đơn xin chi trả trị liệu vào ngày khám đầu tiên thì việc xin chi trả bảo hiểm tai nạn được công nhận và khi trị liệu cần thiết thì không cần phải trả viện phí. Nếu nghĩ đó là bảo hiểm tai nạn, cả trường hợp đã sử dụng bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm y tế quốc dân tại bệnh viện thì cũng nên xin chi trả của bảo hiểm tai nạn lao động.

●Chi trả bồi thường nghỉ làm. Người lao động khi làm việc hoặc trên đường đến chỗ làm mà gặp tai nạn và để trị liệu và an dưỡng mà phải nghỉ làm, trường hợp mà không nhận được lương thì từ ngày thứ 4 trở đi sẽ nhận được sự chi trả vào khoảng 60% mức lương ngày cơ bản.

  • Đơn xin chi trả bồi thường nghỉ làm có thể nhận được ở Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động, và hãy nộp đơn ở

Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động.


●Chi trả bồi thường thương tật Những thương tật nhất định còn xót lại do bệnh tật và tai nạn trong khi làm việc sẽ được bồi thường.


●Chi trả bồi thường cho thân nhân. Người lao động khi làm việc hoặc trên đường đi đến chỗ làm việc mà gặp tai nạn tử vong thì gia đình nạn nhân sẽ được bồi thường.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên