FANDOM


Tại Tokyo có 3 trung tâm thi bằng lái xe là Hội đồng thi bằng lái Fuchu(府中運転免許試験会場), hội đồng thi bằng lái Samezu(鮫洲運転免許試験会場)và Hội đồng thi bằng lái Koutou. (江東運転免許試験会場)

Tuy nhiên, hội đồng thi Koutou chỉ thực hiện chuyển đổi bằng lái thuộc các nước đã thỏa thuận Điều ước Geneve (gồm 23 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ, không có Việt Nam). Vì thế các bạn có bằng lái xe máy, xe hơi ở Việt Nam chỉ có thể làm thủ tục chuyển đổi và thi chuyển đổi tại 2 hội đồng Fuchu và Samezu.

Muốn chuyển đổi bằng lái, bạn phải là người đáp ứng các điều kiện dưới đây. Sau khi hoàn tất thủ tục xin chuyển đổi bằng lái, bạn sẽ dự thi Kiến thức và Kỹ năng.

Điều kiện

 • Trên 18 tuổi (bằng lái xe máy trên 16 tuổi)
 • Lưu trú tại nước sở tại trên 3 tháng sau khi được cấp bằng
 • Thị lực: Người xin chuyển đổi bằng lái xe máy và bằng lái thông thường phải có thị lực 2 mắt trên 0.7 và từng mắt trên 0.3. Trường hợp người có 1 bên mắt thị lực dưới 0.3 hoặc 1 bên mắt không nhìn được thì phải có tầm nhìn trái phải trên 150 ° và thị lực mắt còn lại trên 0.7
 • Người xin chuyển đổi bằng lái xe cỡ trung/ cỡ đại thì phải có thị lực 2 mắt trên 8.8 và từng mắt trên 0.5. Ngoài ra cần kiểm tra三桿法奥行知覚検査(tạm dịch “Kiểm tra định vị điểm di động) 3 lần với sai số trung bình dưới 2 cm.
 • Hộ khẩu Tokyo.

Thông tin cơ bản

1. Ngày nhận đăng ký: Các ngày thường trong tuần

2. Thời gian: Từ 8:30 đến 15:00 (trừ thời gian nghỉ trưa 11:00-13:00)

3. Lệ phí:

Phí xin chuyển đổi:
Thông thường 2.200 JPY
Bằng lái xe 2 bánh 1.500 JPY
Xe cỡ trung/cỡ đại 4.600 JPY
Các loại bằng khác: 3.050 JPY
Phí cấp bằng: 2.050 JPY
Phí ký lục: 200 JPY

Hồ sơ cần thiết

 • Bằng lái xe của nước ngoài (Việt nam) có hiệu lực
Lưu ý: Trường hợp trên bằng lái không có ghi rõ ngày được cấp bằng lần đầu thì cần thêm giấy tờ xác nhận ngày được cấp bằng lần đầu. Trường hợp xin chuyển đổi trên 1 loại bằng lái (ví dụ như bằng lái xe thông thường và bằng lái xe máy) thì cần giấy chứng nhận ngày cấp bằng lần đầu của tất cả các loại bằng. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình từng nước mà có thể cần thêm những loại giấy tờ khác. Vì vậy cần hỏi trước tại Hội đồng thi bằng lái.
 • Bằng lái của Nhật (đối với người đã từng thi bằng lái tại Nhật)
 • Phiếu cư trú có ghi rõ quốc tịch
Lưu ý: Đối với người không áp dụng Luật quản lý cư trú cơ bản thì cần xuất trình Passport và Giấy tờ chứng nhận địa chỉ (chứng nhận tạm trú của chủ nhà trọ, quản lý khách sạn..)
 • Giấy tờ chứng nhận lưu trú tại nước sở tại trên 3 tháng sau khi được cấp bằng (Passport..)
 • Hình thẻ (3 cm x 2.4 cm)

Lưu ý

 • Cần xác nhận xem có phải là người mới lái xe hay không nên phải có giấy tờ cho biết quá trình lái xe, cư trú...
 • Bài thi Kỹ năng tiến hành theo chế độ đăng ký lịch từ trước.
 • Muốn chuyển đổi bằng lái xe cỡ trung/ cỡ đại thì phải có bằng lái xe thông thường.

Tài liệu tham khảo

 1. [1], Lược dịch từ Mục Bằng lái*Trang web chính thức Sở Cảnh sát Tokyo'.