FANDOM


Đại học Shoin
800px-Shoin UNIV
Tên
chính thức
松蔭大学
Shoin University
Địa điểm

Atsugi, Kanagawa

Phân loại Trường tư


Giới thiệu

Shoin University (松蔭大学 Shōin daigaku) is a private university in Atsugi, Kanagawa Prefecture, Japan. Founded as a women's school in 1941, Shoin became coeducational in 2004. It is a member of the Western Metropolitan Area University Association.

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh