FANDOM


3000 4

Đại học Ngoại Ngữ Kansai
Hãy upload logo cuả trường nếu bạn có!
Tên
chính thức
関西外国語大学
Kansai Gaidai University
Tên gọi tắt Kansai Gaidai (関西外大)
Địa điểm

Hirakata, Osaka

Phân loại Trường tư


Giới thiệu

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Các hoạt động

Forum

Thủ tục đăng ký

Các giấy tờ cần thiết

Các bước đăng ký

Học Bổng

Hình ảnh

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên