FANDOM


Đại học Nagoya
<- Logo của trường, nếu không có thì dùng ảnh của trường
Tên
chính thức
<- Tên chính thức tiếng Nhật và tiếng Anh
Tên gọi tắt <- Tên gọi tắt của trường (Todai, Tokodai, Meidai...)
Địa điểm

<- Thành phố, Tỉnh

Phân loại [[:Category:<- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia|<- Chọn 1 trong 3: Trường tư thục / Trường công lập / Trường quốc gia]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên