FANDOM


Đại học Kyushu
KyuDai-logo
Tên
chính thức
九州大学
Kyushu University
Tên gọi tắt Kyudai (九大)
Địa điểm

Fukuoka, Kyushu

Thành lập 1903
Phân loại Trường công
Website http://www.kyushu-u.ac.jp/english


Giới thiệu

Tổng quát

Các ngành đào tạo

Điều kiện học tập

Điều kiện sinh hoạt

Thuận lợi

Khó khăn

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại trường

Các hoạt động

Forum

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên