FANDOM


Thông tin tổng quát

Tên trường: 長岡技術科学大学, Nagaoka University of Technology, Trường đại học kỹ thuật Nagaoka

Ký hiệu: NUT

Ngày thành lập: 1/10/1976

Phân loại: trường quốc lập

Số sinh viên: 2358 (1st, May, 2016)

Sinh viên việt nam: 78

Website: http://www.nagaokaut.ac.jp/j/index.html

Ký túc xá

Trường có 4 kí túc xá ở ngay cạnh trường: ký túc xá quốc tế (8000円-24000円), ký túc xá 30 năm(12000円-24000円), ký túc xá nhật(6000円), ký túc xá nữ(9000円). Chi phí rất rẻ, được ở trong vòng 2 năm

Chi tiết cụ thể xem ở link sau : http://www.nagaokaut.ac.jp/j/gakubu/fukuri_ryou.html

Thông tin tuyển sinh

1) Bậc đại học: có 2 hình thức ( sinh viên năm nhất và sinh viên năm 3).

1.1) Tuyển sinh từ năm 1:    * Tuyển sinh nhập học mùa thu:

 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5 đến

tháng 6

 • Hình thức tuyển sinh: có kì

thi để xét tuyển

 • Lệ phí tuyển sinh: 17000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 11 đến tháng 2
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi để xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 17000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

1.2) Tuyển sinh từ năm 3:

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:…….
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 5
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi phỏng vấn

(đối với du học sinh), và kì thi xét tuyển

 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

2) Bậc thạc sỹ: có 2 đối tượng ( học sinh của trường và không phải học sinh của trường).

2.1) Học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 3
 • Hình thức tuyển sinh: làm hồ sơ tiến cử
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 6
 • Hình thức tuyển sinh: làm hồ sơ tiến cử
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

2.2) Không phải là học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5 đến tháng 6
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ: đầu tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

3) Bậc tiến sỹ: trải qua 1 kì thi để xét tuyển. Nhập học vào tháng 3 hoặc tháng 9 hàng năm.

3.1) Học sinh của trường

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 11
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 8
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
3.2) Không phải là học sinh của trường
 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 5, tháng 8
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 30000 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

4) Đối tượng hợp tác:

 • Tuyển sinh nhập học mùa thu:
 • Thời gian nộp hồ sơ: tháng 9
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 9800 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:
 • Tuyển sinh nhập học mùa xuân:
 • Thời gian nộp hồ sơ:  tháng 1
 • Hình thức tuyển sinh: có kì thi xét tuyển
 • Lệ phí tuyển sinh: 9800 yên
 • Điều kiện ngoại ngữ:

Chi tiết cụ thể xem ở link sau : http://www.nagaokaut.ac.jp/j/nyuushi/nittei.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên